Statistik for akvakultur i Danmark, 2013
Produktionen fordelt på art og størrelse
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi**
Aborre 0 ... . ... . . . .
Bækørred 48 1.594 3 812 1.315 ... . .
Ål 791 50.545 0 17.207 . . . .
Blåmusling 810 6.439 . . . . . .
Brødding 272 8.037 . . 7.760 1.238 . .
Gedde . . 0 ... . . . .
Helt . . 0 501 900 ... . .
Kildeørred 85 2.556 . . . . . .
Karpe 0 ... . . . . . .
Laks 12 ... . ... . . . .
Østers . . 0 ... . . . .
Havørred 23 1.221 1 4.417 618 22 . .
Pighvarre 7 ... 0 ... . . . .
Regnbueørred inkl. guldørred 36.482 790.580 1.194 47.929 345.603 18.953 343 44.576
Sandart 112 ... 7 ... . . . .
Skrubbe . . 0 ... 2.300 ... . .
Stører 2 ... . . . . . .
Suder . . 10 ... . . . .
Sukkertang 3 ... . . . . . .
Grønalger 0 ... . . . . . .
I alt 38.647 860.973 1.215 70.865 358.496 20.213 343 44.576

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017
Lignende statistik for året før:
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2012