Statistik for akvakultur i Danmark, 2014
Produktionen fordelt på art og størrelse
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi**
Aborre 0 ... 1 ... . . . .
Bækørred 38 1.126 9 883 4.321 236 0 ...
Ål 736 37.880 53 11.773 . . . .
Blåmusling 2.330 9.817 80 ... . . . .
Brødding 237 6.901 . . 8.725 1.412 . .
Gedde . . 0 ... . . . .
Helt . . 0 275 . . . .
Kildeørred 106 3.444 . . . . . .
Karpe 0 ... . . . . . .
Laks 395 8.128 11 ... 320 ... . .
Havørred 6 214 73 5.744 652 15 . .
Pighvarre . . 0 ... . . . .
Regnbueørred inkl. Guldørred 33.999 749.648 6.545 157.888 245.059 17.208 342 32.462
Sandart 88 ... 48 ... . . . .
Skrubbe . . 0 ... 1.000 ... . .
Alm. stør 1 ... . . . . 0 ...
Sukkertang 10 ... . . . . . .
I alt 37.948 817.157 6.820 176.563 260.077 18.870 343 32.461

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 10. november 2015
Lignende statistik for året før:
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2013