Statistik for akvakultur i Danmark, 2015
Produktionen fordelt på art og størrelse
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi**
Aborre . . 2 ... . . . .
Bækørred 32 1.029 12 1.098 4.358 248 0 ...
Ål 1.183 71.957 49 9.686 . . . .
Blåmusling 1.789 9.477 80 20 . . . .
Brødding 233 6.579 . . 7.100 ... . .
Fjeldørred 1 ... . . . . . .
Helt . . 0 465 . . . .
Krebs 0 ... 0 ... . . . .
Kildeørred 150 4.757 . . 313 ... . .
Karpe 0 ... . . . . . .
Laks 420 ... 8 ... 382 ... . .
Østers 0 ... . . . . . .
Havørred 13 447 66 5.680 800 29 0 ...
Regnbueørred inkl. guldørred 35.618 793.149 7.314 193.125 288.939 26.104 437 34.822
Sandart 1 ... 87 ... 500 ... . .
Stillehavsøsters . . 0 ... . . . .
Skrubbe . . 0 ... 800 ... . .
Stører 4 ... 0 ... . . 0 ...
Sukkertang . . 1 ... . . . .
I alt 39.444 887.395 7.619 210.073 303.192 26.380 437 34.822

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 12. januar 2017
Lignende statistik for året før:
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2014