Statistik for akvakultur i Danmark, 2016
Produktionen fordelt på art og størrelse
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi**
Aborre . . 1 ... . . . .
Bækørred 23 730 13 1.182 2.931 170 . .
Ål 1.033 76.458 34 9.392 . . . .
Blåmusling 2.234 10.521 120 0 . . . .
Brødding 237 6.928 . . 7.000 ... . .
Fjeldørred . . . . 60 ... . .
Gedde . . 0 ... . . . .
Helt . . 0 465 568 ... . .
Krebs 0 6 0 ... . . . .
Kildeørred 93 2.988 1 ... 253 ... . .
Karpe 0 ... . . . . . .
Laks 1.283 41.384 10 ... 511 ... . .
Østers 0 ... . . . . . .
Havørred 4 ... 84 6.040 333 15 0 ...
Pighvarre . . 0 ... . . . .
Regnbueørred inkl. guldørred 34.899 843.928 5.656 149.618 276.562 18.510 514 54.982
Sandart 0 ... 155 ... 1.000 ... . .
Skrubbe . . 0 ... 800 ... . .
Stører 3 ... 0 ... . . 0 ...
I alt 39.810 982.941 6.074 166.696 290.018 18.694 514 54.982

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 8. september 2017.
Lignende statistik for året før:
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2015