Statistik for akvakultur i Danmark, 2017
Produktionen fordelt på art og størrelse
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi**
Aborre . . 0 ... . . . .
Bækørred 27 ... 9 919 5.440 359 . .
Ål 532 43.720 18 6.527 . . . .
Blåmusling 3.174 11.265 6 ... . . . .
Brødding 246 7.913 . . 7.500 ... . .
Sølvlaks 36 ... 3 ... . . . .
Fjeldørred . . . . 200 ... . .
Gedde . . 0 ... . . . .
Helt . . 0 ... 1.250 ... . .
Krebs 0 ... 0 ... . . . .
Kildeørred 89 2.990 1 ... 200 ... . .
Laks 802 ... 5 ... 645 ... . .
Østers . . 1 ... . . . .
Havørred 5 ... 40 3.736 243 13 . .
Regnbueørred inkl. guldørred 35.736 877.341 7.839 216.281 367.593 28.060 525 64.755
Sandart 0 ... 272 ... . . . .
Sunshine bass,hybrid 1 ... . . . . . .
Skrubbe . . 0 ... 800 ... . .
Størarter 1 ... . . . . . .
Stører 2 ... . . . . 0 ...
Sukkertang 1 ... . . . . . .
Australsk ravfisk (seriola) . . 0 ... 81 ... . .
I alt 40.651 943.228 8.193 227.462 383.952 28.431 525 64.755

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 20. november 2018.
Lignende statistik for året før:
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2016