Statistik for akvakultur i Danmark, 2018
Produktionen fordelt på art og størrelse
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi**
Aborre . . 2 ... . . . .
Ravfisk (Seriola) . . 71 ... . . . .
Bækørred 17 614 8 739 7.466 621 . .
Ål 428 31.607 24 5.907 . . . .
Blåmusling 3.532 15.948 1.482 ... . . . .
Brødding 212 6.895 . . 8.830 ... . .
Fjeldørred . . . . 812 ... . .
Savtang 0 ... . . . . . .
Blæretang 0 ... . . . . . .
Purpurhinde 0 ... . . . . . .
Gedde . . 0 ... . . . .
Helt . . 0 458 1.200 ... . .
Krebs 0 ... . . . . . .
Kildeørred 24 871 0 ... . . . .
Laks 1.021 ... 9 ... 707 ... . .
Østers 0 ... . . . . . .
Havørred 1 ... 42 4.031 213 ... . .
Regnbueørred inkl. guldørred 32.142 809.455 8.688 224.211 15.286.074 23.868 564 78.442
Sandart . . 340 ... . . . .
Sunshine bass,hybrid 18 ... . . . . . .
Skrubbe . . 0 ... 800 ... . .
Stører 4 ... . . . . 0 ...
Sukkertang 12 ... . . . . . .
Klørtangarter 0 ... . . . . . .
I alt 37.410 865.389 10.666 235.345 15.306.102 24.488 564 78.442

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. december 2019.
Lignende statistik for året før:
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2017