Statistik for akvakultur i Danmark, 2019
Produktionen fordelt på art og størrelse
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi**
Aborre . . 5 ... . . . .
Ravfisk (Seriola) . . 307 ... . . . .
Bars . . 1 ... . . . .
Bækørred 30 1.048 9 1.030 9.017 935 . .
Ål 456 28.648 31 5.812 . . . .
Blåmusling 6.745 40.333 2.056 500 . . . .
Brødding 207 ... . . 8.805 ... . .
Fjeldørred 15 ... . . 1.000 ... . .
Guldbrasen . . 1 ... . . . .
Helt . . 0 930 1.265 ... . .
Krebs 0 ... . . . . . .
Kildeørred 34 1.225 . . 2.200 ... . .
Laks 1.463 55.376 12 ... 699 ... . .
Østers 0 ... . . . . . .
Havørred 1 ... 39 3.815 171 ... . .
Regnbueørred inkl. guldørred 31.385 783.873 12.034 289.485 298.875 22.648 324 41.922
Sandart 267 ... 12 ... . . . .
Sunshine bass,hybrid 45 ... . . . . . .
Skrubbe . . 0 500 750 ... . .
Størarter 0 ... . . . . . .
Stører 0 ... . . . . 0 ...
Sukkertang 0 ... . . . . . .
I alt 40.648 910.501 14.507 302.071 322.782 23.582 324 41.922

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 31. august 2020.
Lignende statistik for året før:
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2018