Statistik for akvakultur i Danmark, 2020
Produktionen fordelt på art og størrelse
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi** Mængde* Værdi**
Aborre 2 ... 2 ... . . . .
Ravfisk (Seriola) 274 ... 10 ... . . . .
Bækørred 30 1.150 7 873 8.325 693 . .
Ål 606 32.993 19 4.884 . . . .
Blåmusling 7.481 25.173 350 ... . . . .
Brødding 187 6.662 2 ... 5.920 ... . .
Fjeldørred 11 ... . . . . . .
Gedde . . 0 ... . . . .
Helt . . 0 465 . . . .
Krebs 0 ... . . . . . .
Kildeørred 55 2.139 . . . . . .
Laks 1.930 ... 10 ... 836 ... . .
Østers 0 ... . . . . . .
Havørred 3 ... 40 4.743 180 ... . .
Elritse . . 0 ... . . . .
Regnbueørred inkl. guldørred 31.069 771.932 10.888 274.174 306.545 24.870 377 52.731
Sandart 155 ... 148 ... . . . .
Sunshine bass,hybrid . . 11 ... . . . .
Skrubbe . . 0 ... . . . .
Stører 1 ... . . . . 0 ...
Sukkertang 22 ... . . . . . .
I alt 41.828 840.048 11.486 285.138 321.806 25.563 377 52.731

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021.
Lignende statistik for året før:
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2019