Dansk Akvakultur
Produktion, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2007.
Mængden er opgjort i tons

Anlægstype/art Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark
Ferskvandsdambrug Bækørred . 83 1 . 19
Brødding . 207 1 . .
Guldørred . . . . 22
Helt . 3 . . .
Krebs . . . . 0
Kildeørred . 1 88 . 181
Karpe . . . . 0
Havørred . 33 . . 33
Regnbueørred . 9.736 3.452 . 10.049
UNK . 39 . . 82
I alt . 10.102 3.542 . 10.386
Havbrug Havørred 201 . . . .
Regnbueørred 2.364 733 . 3.806 542
UNK . 1.107 . . 978
I alt 2.564 1.839 . 3.806 1.520
Recirkuleret Aborre 0 . . . .
Blanke Ål . 216 820 168 433
Barramundi . 2 . . .
Gedde . 0 . . .
Helt . 0 . . .
Koi . 0 . . .
Laks . 16 . . .
Havørred 0 5 . 0 11
Pighvarre . 34 . . 2
Regnbueørred 0 1.877 445 . 2.818
Sandart . . . . 47
Skrubbe . 0 . . .
Torsk 0 0 . . .
I alt 0 2.149 1.265 168 3.310
Indpumpningsanlæg Pighvarre . 2 . . .
Regnbueørred . 553 61 66 .
I alt . 555 61 66 .
Muslingeanlæg Blåmusling . 298 604 . 2
I alt . 298 604 . 2
Anden akvakultur Blåmusling . 11 36 . 2
Helt . 0 . . .
Krebs . 0 . . 0
Regnbueørred . 102 48 . .
Skrubbe . 0 . . .
I alt . 113 84 . 2
Total 2.565 15.056 5.557 4.041 15.220

Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema er mængden fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Produktionen er defineret, som den fisk der fraføres i løbet af året. Den fisk der står tilbage i anlæggene indgår ikke.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2006