Dansk Akvakultur
Produktion, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2008.
Mængden er opgjort i tons

Anlægstype/art Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark
Ferskvandsdambrug Bækørred . 78 8 . 9
Brødding . 200 7 . .
Guldørred . 1 . . 25
Helt . 0 . . .
Kildeørred . 1 8 . 174
Karpe . . . . 0
Laks . 1 . . 0
Havørred . 29 . . 27
Regnbueørred . 10.065 2.929 . 7.920
I alt . 10.374 2.952 . 8.155
Havbrug Havørred 347 . . 0 .
Regnbueørred 2.288 1.841 . 3.987 1.510
I alt 2.635 1.841 . 3.987 1.510
Recirkuleret anlæg Aborre 0 0 . . .
Bækørred . . . . 4
Blanke Ål . 213 887 148 481
Barramundi . . 0 . .
Guldbrasen . . 0 . .
Gedde . 0 . . .
Guldørred . 1 . . .
Helt . 0 0 . .
Laks . 11 . . .
Havørred 1 6 . 0 13
Pighvarre . 3 . . 2
Regnbueørred 0 3.177 546 . 3.413
Sandart . . . . 55
Skrubbe . 0 0 . .
Stør . . . . 1
Torsk . . . 5 .
I alt 1 3.411 1.433 153 3.968
Indpumpningsanlæg Pighvarre . 2 . . .
Regnbueørred . 304 59 57 .
Skrubbe . 0 . . .
I alt . 306 59 57 .
Muslingeanlæg Blåmusling . 738 737 . 31
I alt . 738 737 . 31
Anden akvakultur Blåmusling . 192 40 . .
Helt . . 0 . .
Krebs . 0 . . .
Regnbueørred . . 56 . .
Skrubbe . . 0 . .
I alt . 192 96 . .
Total 2.636 16.862 5.277 4.197 13.664

Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema er mængden fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Produktionen er defineret, som den fisk der fraføres i løbet af året. Den fisk der står tilbage i anlæggene indgår ikke.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2007