Dansk Akvakultur
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2009.

Anlægstype/art Region I alt
Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred . 53 4 . 4 61
Brødding . 148 12 . . 160
Guldørred . . . . 27 27
Helt . 0 . . . 0
Krebs . 0 . . . 0
Kildeørred . . 43 . 170 213
Karpe . . . . 0 0
Laks . . . . 1 1
Havørred . 9 19 . 17 44
Regnbueørred . 6.677 1.888 . 6.214 14.779
Subtotal . 6.886 1.967 . 6.432 15.285
Model type I Regnbueørred . 939 . . 21 961
Subtotal . 939 . . 21 961
Model type III Havørred . 4 . . . 4
Regnbueørred . 2.759 176 . 1.382 4.317
Subtotal . 2.763 176 . 1.382 4.321
Havbrug Guldørred . . . 3 . 3
Regnbueørred . 1.421 . 7.104 1.520 10.045
Subtotal . 1.421 . 7.107 1.520 10.048
Recirkuleret Aborre . 1 . . . 1
Bækørred . . . . 1 1
Ål . 167 1.028 156 348 1.699
Gedde . 0 . 0 . 0
Helt . 1 . . . 1
Laks 4 11 . . . 15
Havørred 0 3 . 0 24 27
Pighvarre . 1 . . 1 2
Regnbueørred 0 3.067 247 . 3.001 6.316
Sandart . . . . 106 106
Stør . . . . 1 1
Subtotal 4 3.250 1.275 156 3.481 8.167
Indpumpning Pighvarre . 0 1 . . 2
Regnbueørred . 156 218 84 . 458
Skrubbe . . 0 . . 0
Subtotal . 156 220 84 . 460
Musling Blåmusling . 751 1.892 . . 2.643
Sukkertang . 1 . . . 1
Subtotal . 752 1.892 . . 2.644
Total (tons) 4 16.168 5.530 7.347 12.837 41.885

Note: Tabellen indeholder fraførsel fra danske akvakulturanlæg i 2009 inkl. det der erfraført til andre danske anlæg samt vægtangivelser uden tilhørende værdi.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons
Note: Døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for sidste år:
2008