Statistik for dansk akvakultur
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2010

Anlægstype/art Region I alt
Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred . 51 2 . 2 54
Blåmusling . . 20 . . 20
Brødding . 155 5 . . 160
Helt . 0 . . . 0
Kildeørred . . 41 . 74 115
Laks . . . . 1 1
Havørred . 14 21 . 12 47
Regnbueørred . 6.493 1.960 160 5.830 14.443
Subtotal . 6.713 2.048 160 5.919 14.841
Model type I Regnbueørred . 1.485 . . 21 1.506
Subtotal . 1.485 . . 21 1.506
Model type III Regnbueørred . 2.331 119 . 3.972 6.423
Subtotal . 2.331 119 . 3.972 6.423
Havbrug Regnbueørred . 1.788 . 6.700 1.335 9.824
Subtotal . 1.788 . 6.700 1.335 9.824
Recirkuleret Aborre . 1 . . . 1
Uspecificeret Art . 0 . . . 0
Bækørred . . . . 1 1
Ål . 165 1.002 105 259 1.532
Gedde . . . 0 . 0
Helt . 3 . . . 3
Laks 4 12 0 . . 16
Havørred 1 3 . 0 27 31
Pighvarre . . . . 1 1
Regnbueørred 0 3.160 222 . 564 3.945
Sandart . . . . 60 60
Stør . . . . 0 0
Subtotal 4 3.345 1.223 105 912 5.590
Indpumpning Pighvarre . 0 4 . . 4
Regnbueørred . . . 8 . 8
Skrubbe . 0 0 . . 0
Subtotal . 0 5 8 . 13
Musling Blåmusling . 346 389 . . 735
Subtotal . 346 389 . . 735
Anden akvakultur Uspecificeret Art . 5 . . . 5
Blåmusling . 1 . . . 1
Regnbueørred . . . . 360 360
Subtotal . 6 . . 360 366
Total (tons) 4 16.014 3.785 6.974 12.520 39.297

Note: Tabellen indeholder fraførsel fra danske akvakulturanlæg i 2010 inkl. det der erfraført til andre danske anlæg samt vægtangivelser uden tilhørende værdi.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons
Note: Døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 3. november 2011
Statistik for sidste år:
2009