Statistik for akvakultur i Danmark
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2011

Anlægstype/art Region I alt
Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred . 49 2 . 12 63
Brødding . 151 17 . 89 257
Helt . 0 . . . 0
Kildeørred . . 20 . 90 109
Laks . . . . 1 1
Havørred . 9 21 . 16 46
Regnbueørred inkl. Guldørred . 6.267 1.701 90 5.889 13.948
Subtotal . 6.476 1.762 90 6.097 14.425
Model type I Regnbueørred inkl. Guldørred . 2.137 51 . 479 2.667
Subtotal . 2.137 51 . 479 2.667
Model type III Regnbueørred inkl. Guldørred . 2.517 268 . 4.215 7.001
Subtotal . 2.517 268 . 4.215 7.001
Havbrug Regnbueørred inkl. Guldørred . 1.922 . 7.531 1.400 10.854
Subtotal . 1.922 . 7.531 1.400 10.854
Recirkuleret Aborre . 1 . . . 1
Bækørred . . . . 1 1
Ål . 38 819 137 159 1.154
Gedde . . . 0 . 0
Helt . 0 . . . 0
Laks 5 10 . . . 15
Havørred 1 3 . 0 28 32
Pighvarre . . . . 2 2
Regnbueørred inkl. Guldørred 0 3.023 . . 39 3.062
Sandart . 20 . . 49 69
Skrubbe . 0 . . . 0
Stør . . . . 1 1
Søsalat . 0 . . . 0
Subtotal 6 3.095 819 138 278 4.337
Indpumpning Pighvarre . 1 2 . . 3
Skrubbe . 0 . . . 0
Subtotal . 1 2 . . 3
Musling Blåmusling . 294 247 . . 540
Subtotal . 294 247 . . 540
Anden akvakultur Uspecificeret art . . . 0 . 0
Subtotal . . . 0 . 0
Total (tons) 6 16.442 3.149 7.759 12.470 39.826

Note: Tabellen indeholder fraførsel fra danske akvakulturanlæg i 2011 inkl. det der erfraført til andre danske anlæg, samt vægtangivelser uden tilhørende værdi.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons
Note: Døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 29. oktober 2012
Statistik for sidste år:
2010