Statistik for akvakultur i Danmark, 2012
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter

Anlægstype/art Region I alt
Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred 50 7 . . 56
Brødding 147 1 . 125 273
Kildeørred 17 22 . 88 127
Laks . . . 1 1
Havørred . . . 7 7
Regnbueørred inkl. Guldørred 7.096 1.743 164 5.207 14.210
Subtotal 7.310 1.771 164 5.429 14.674
Model type I Regnbueørred inkl. Guldørred 2.296 42 . 540 2.878
Subtotal 2.296 42 . 540 2.878
Model type III Regnbueørred inkl. Guldørred 2.711 579 . 4.082 7.372
Subtotal 2.711 579 . 4.082 7.372
Havbrug Helt 0 . . . 0
Regnbueørred inkl. Guldørred 1.814 . 7.243 1.435 10.491
Skrubbe 0 . . . 0
Subtotal 1.814 . 7.243 1.435 10.491
Recirkuleret Aborre 0 . . . 0
Ål 45 718 115 183 1.061
Laks 0 . . . 0
Havørred . . . 16 16
Pighvarre . . . 1 1
Regnbueørred inkl. Guldørred 2.128 . . 7 2.135
Sandart 68 . . 60 128
Alm. stør . . . 0 0
Søsalat 0 . . . 0
Subtotal 2.241 718 115 267 3.341
Indpumpning Pighvarre . 1 . . 1
Subtotal . 1 . . 1
Musling Blåmusling 44 573 90 . 707
Subtotal 44 573 90 . 707
Anden akvakultur Sukkertang 3 . . . 3
Subtotal 3 . . . 3
Total (tons) 16.419 3.684 7.612 11.752 39.467

Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2012 inkl. fraførelser til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: I 2012 og 2013 skulle 'Yngel og ungfisk' kun indberettes i styk. Ved manglede vægt er anvendt følgende konvertering: 0,05g/stk for helt; 0,5g/stk for pighvar og skrubbe; 2g/stk for aborre og gedde; 10g/stk for laks, ål og østers; 25g/stk for havørred, blåmusling og bækørred og 50g/stk for resten.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 21. oktober 2015
Lignende statistik for året før:
2011