Statistik for akvakultur i Danmark, 2014
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter

Anlægstype/art Region I alt
Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred . 41 1 . 4 47
Brødding . 146 . . 91 237
Helt . 0 . . . 0
Kildeørred . . 11 . 95 106
Karpe . . . . 0 0
Laks . . . . 1 1
Havørred . 8 22 . 17 48
Regnbueørred inkl. guldørred . 7.319 1.922 154 6.090 15.485
Subtotal . 7.515 1.957 154 6.299 15.925
Model type I Regnbueørred inkl. guldørred . 2.312 54 . 720 3.086
Subtotal . 2.312 54 . 720 3.086
Model type III Regnbueørred inkl. guldørred . 2.799 529 . 4.870 8.198
Subtotal . 2.799 529 . 4.870 8.198
Havbrug Regnbueørred inkl. guldørred 80 1.970 . 7.588 1.477 11.115
Subtotal 80 1.970 . 7.588 1.477 11.115
Recirkuleret Aborre . 1 . . . 1
Ål . . 468 136 185 789
Gedde . . . 0 . 0
Helt . 0 . . . 0
Laks . 362 43 . . 406
Havørred 1 0 . 0 30 31
Regnbueørred inkl. guldørred 1 2.401 . . . 2.403
Sandart . 60 . . 76 136
Skrubbe . 0 . . . 0
Stør . . . . 1 1
Subtotal 2 2.825 511 136 292 3.767
Indpumpning Pighvarre . 0 . . . 0
Regnbueørred inkl. guldørred . . . 257 . 257
Skrubbe . 0 . . . 0
Subtotal . 0 . 257 . 257
Musling Blåmusling . 676 1.734 . . 2.410
Subtotal . 676 1.734 . . 2.410
Anden akvakultur Sukkertang . 10 . . . 10
Subtotal . 10 . . . 10
Total (tons) 82 18.107 4.785 8.135 13.659 44.768

Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2014 inkl. fraførelser til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 2. december 2016
Lignende statistik for året før:
2014