Statistik for akvakultur i Danmark, 2015
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter

Anlægstype/art Region I alt
  Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


. Stillehavsøsters 0 . . . . . 0
Subtotal 0 . . . . . 0
Ferskvandsdambrug Sibirisk Stør . . . . . 0 0
Stjernestør . . . . . 0 0
Hvid Stør . . . . . 0 0
Sterlet . . . . . 0 0
Bækørred . . 33 3 . 8 44
Brødding . . 59 . . 86 145
Fjeldørred . . 1 . . . 1
Helt . . 0 . . . 0
Beluga . . . . . 0 0
Kildeørred . . . 14 . 136 150
Karpe . . . . . 0 0
Laks . . . . . 0 0
Havørred . . 6 23 . 22 50
Regnbueørred inkl. guldørred . . 6.755 1.838 133 6.098 14.823
Subtotal . . 6.853 1.878 133 6.350 15.214
Model type I Regnbueørred inkl. guldørred . . 2.960 79 . 814 3.853
Subtotal . . 2.960 79 . 814 3.853
Model type III Regnbueørred inkl. guldørred . . 3.069 1.308 . 4.996 9.373
Subtotal . . 3.069 1.308 . 4.996 9.373
Havbrug Regnbueørred inkl. guldørred . 250 1.767 . 8.317 1.390 11.724
Subtotal . 250 1.767 . 8.317 1.390 11.724
Recirkuleret Aborre . . 2 . . . 2
Ål . . . 793 140 299 1.231
Brødding . . 87 . . . 87
Helt . . 0 . . . 0
Krebs . . . . . 0 0
Laks . . 8 420 . . 428
Havørred . 0 0 . 0 29 29
Regnbueørred inkl. guldørred . 1 2.815 . . 12 2.827
Sandart . . 49 . . 39 88
Skrubbe . . 0 . . . 0
Stør . . . . . 4 4
Subtotal . 1 2.961 1.213 140 382 4.697
Indpumpning Regnbueørred inkl. guldørred . . . . 332 . 332
Skrubbe . . 0 . . . 0
Subtotal . . 0 . 332 . 332
Musling Blåmusling . . 123 1.746 . . 1.869
Østers . . 0 . . . 0
Stillehavsøsters . 0 . . . . 0
Subtotal . 0 123 1.746 . . 1.869
Anden akvakultur Regnbueørred inkl. guldørred . . 0 . . . 0
Sukkertang . . 1 . . . 1
Subtotal . . 1 . . . 1
Total (tons) 0 251 17.735 6.224 8.922 13.932 47.063

Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2015 inkl. fraførelser til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 7. august 2017
Lignende statistik for året før:
2014