Statistik for akvakultur i Danmark, 2016
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter

Anlægstype/art Region I alt
Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred . 24 1 . 11 36
Brødding . 60 . . 90 150
Helt . 0 . . . 0
Krebs . 0 . 0 . 0
Kildeørred . 0 1 . 93 94
Karpe . . . . 0 0
Laks . . . . 3 3
Havørred . 9 41 . 8 58
Regnbueørred inkl. guldørred . 7.242 2.002 121 4.805 14.170
Stører . . . . 1 1
Subtotal . 7.335 2.045 121 5.012 14.512
Model type I Regnbueørred inkl. guldørred . 2.665 72 . 1.010 3.747
Subtotal . 2.665 72 . 1.010 3.747
Model type III Regnbueørred inkl. guldørred . 3.169 1.370 . 4.458 8.996
Subtotal . 3.169 1.370 . 4.458 8.996
Havbrug Regnbueørred inkl. guldørred . 1.695 . 7.429 992 10.117
Subtotal . 1.695 . 7.429 992 10.117
Recirkuleret Aborre . 1 . . . 1
Ål . . 856 82 130 1.067
Brødding . 87 . . . 87
Gedde . . . 0 . 0
Helt . 0 . . . 0
Krebs . . 0 . 0 0
Laks . 439 850 . . 1.289
Havørred 1 0 . . 28 29
Regnbueørred inkl. guldørred 1 3.309 . . 25 3.334
Sandart . . . . 155 155
Skrubbe . 0 . . . 0
Stører . . . . 2 2
Subtotal 1 3.837 1.706 82 340 5.966
Indpumpning Pighvarre . 0 . . . 0
Regnbueørred inkl. guldørred . . . 192 . 192
Skrubbe . 0 . . . 0
Subtotal . 0 . 192 . 192
Musling Blåmusling . . 2.342 13 . 2.354
Østers . 0 . . . 0
Subtotal . 0 2.342 13 . 2.354
Total (tons) 1 18.701 7.534 7.836 11.812 45.884

Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2016 inkl. fraførelser til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 8. september 2017.
Lignende statistik for året før:
2015