Statistik for akvakultur i Danmark, 2017
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter

Anlægstype/art Region I alt
Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred . 32 0 . 4 36
Brødding . 62 . . 103 165
Helt . 0 . . . 0
Krebs . 0 . . . 0
Kildeørred . 1 . . 89 90
Havørred . 6 5 . 7 18
Regnbueørred inkl. guldørred . 8.020 2.144 . 4.636 14.801
Størarter . . . . 1 1
Stører . . . . 1 1
Subtotal . 8.121 2.150 . 4.841 15.112
Model type I Regnbueørred inkl. guldørred . 3.056 65 . 1.172 4.293
Subtotal . 3.056 65 . 1.172 4.293
Model type III Regnbueørred inkl. guldørred . 3.450 683 . 4.635 8.769
Subtotal . 3.450 683 . 4.635 8.769
Havbrug Sølvlaks . 36 . . . 36
Regnbueørred inkl. guldørred . 1.683 . 8.289 1.420 11.392
Subtotal . 1.718 . 8.289 1.420 11.427
Recirkuleret Aborre . 0 . . . 0
Ål . . 509 8 32 550
Brødding . 82 . . . 82
Gedde . . . 0 . 0
Helt . 0 . . . 0
Krebs . . . . 0 0
Laks . 5 802 . . 807
Havørred . 0 . 0 26 27
Regnbueørred inkl. guldørred 1 4.147 . . 7 4.155
Sandart . . . . 273 273
Sunshine bass,hybrid . 1 . . . 1
Skrubbe . 0 . . . 0
Stører . . . . 1 1
Australsk ravfisk (seriola) . . 0 . . 0
Subtotal 1 4.234 1.311 9 339 5.894
Indpumpning Regnbueørred inkl. guldørred . . . 165 . 165
Skrubbe . 0 . . . 0
Subtotal . 0 . 165 . 165
Musling Blåmusling . 429 2.390 360 . 3.179
Østers . 1 . . . 1
Subtotal . 430 2.390 360 . 3.180
Anden akvakultur Sølvlaks . 3 . . . 3
Sukkertang . 1 . . . 1
Subtotal . 4 . . . 4
Total (tons) 1 21.014 6.599 8.822 12.408 48.844

Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2017 inkl. fraførelser til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 20. november 2018.
Lignende statistik for året før:
2016