Statistik for akvakultur i Danmark, 2018
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter

Anlægstype/art Region I alt
Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred . 22 0 . 2 25
Brødding . 63 . . 65 128
Helt . 0 . . . 0
Krebs . 0 . . . 0
Kildeørred . . . . 24 24
Havørred . 8 . . 7 15
Regnbueørred inkl. guldørred . 6.632 1.959 0 4.537 13.129
Stører . . . . 1 1
Subtotal . 6.726 1.959 0 4.637 13.323
Model type I Regnbueørred inkl. guldørred . 3.553 26 . 1.007 4.586
Subtotal . 3.553 26 . 1.007 4.586
Model type III Regnbueørred inkl. guldørred . 4.083 680 . 3.973 8.737
Subtotal . 4.083 680 . 3.973 8.737
Havbrug Regnbueørred inkl. guldørred . 2.498 . 6.801 1.362 10.661
Subtotal . 2.498 . 6.801 1.362 10.661
Recirkuleret Aborre . 2 . . . 2
Ravfisk (Seriola) . . 71 . . 71
Ål . . 439 . 12 451
Brødding . 83 . . . 83
Gedde . . . 0 . 0
Helt . 0 . . . 0
Krebs . . . . 0 0
Laks . 9 1.021 . . 1.030
Havørred 1 1 . 0 27 28
Regnbueørred inkl. guldørred 9 3.606 . . 1 3.617
Sandart . . . . 340 340
Sunshine bass,hybrid . 18 . . . 18
Skrubbe . 0 . . . 0
Stører . . . . 3 3
Subtotal 10 3.719 1.531 0 383 5.643
Indpumpning Regnbueørred inkl. guldørred . . . 99 . 99
Skrubbe . 0 . . . 0
Subtotal . 0 . 99 . 99
Musling Blåmusling . 2.148 2.866 . . 5.014
Østers . 0 . . . 0
Subtotal . 2.148 2.866 . . 5.014
Anden akvakultur Savtang . 0 . . . 0
Blæretang . 0 . . . 0
Purpurhinde . 0 . . . 0
Regnbueørred inkl. guldørred . 1 . . . 1
Sukkertang . 12 . . . 12
Klørtangarter . 0 . . . 0
Subtotal . 13 . . . 13
Total (tons) 10 22.741 7.062 6.900 11.363 48.076

Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2018 inkl. fraførelser til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. december 2019.
Lignende statistik for året før:
2017