Statistik for akvakultur i Danmark, 2019
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter

Anlægstype/art Region I alt
Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred . 32 0 . 7 40
Brødding . 63 . . 83 146
Fjeldørred . 3 . . . 3
Helt . 0 . . . 0
Kildeørred . 3 . . 31 34
Havørred . 9 . . 7 17
Regnbueørred inkl. guldørred . 6.739 1.995 0 4.392 13.126
Størarter . . . . 0 0
Stører . . . . 0 0
Subtotal . 6.849 1.995 0 4.520 13.364
Model type I Regnbueørred inkl. guldørred . 4.041 140 . 984 5.166
Subtotal . 4.041 140 . 984 5.166
Model type III Regnbueørred inkl. guldørred . 4.456 859 . 7.074 12.389
Subtotal . 4.456 859 . 7.074 12.389
Havbrug Helt . 0 . . . 0
Regnbueørred inkl. guldørred . 870 . 7.074 1.244 9.188
Subtotal . 870 . 7.074 1.244 9.188
Recirkuleret Aborre . 5 . . . 5
Ravfisk (Seriola) . . 307 . . 307
Bars . . 1 . . 1
Ål . . 442 . 45 487
Brødding . 61 . . . 61
Fjeldørred . 12 . . . 12
Guldbrasen . . 1 . . 1
Helt . 0 . . . 0
Krebs . . . . 0 0
Laks . 296 1.179 . . 1.475
Havørred . 0 . 0 23 23
Regnbueørred inkl. guldørred 4 3.496 5 . 9 3.515
Sandart . . . . 278 278
Sunshine bass,hybrid . 45 . . . 45
Skrubbe . 0 . . . 0
Stører . . . . 0 0
Subtotal 4 3.916 1.935 0 356 6.211
Indpumpning Regnbueørred inkl. guldørred . . . 36 . 36
Skrubbe . 0 . . . 0
Subtotal . 0 . 36 . 36
Musling Blåmusling . 3.537 5.263 0 . 8.801
Østers . 0 . . . 0
Subtotal . 3.537 5.263 0 . 8.801
Anden akvakultur Sukkertang . 0 . . . 0
Subtotal . 0 . . . 0
Total (tons) 4 23.670 10.192 7.110 14.178 55.154

Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2019 inkl. fraførelser til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 16. december 2020.
Lignende statistik for året før:
2018