Statistik for akvakultur i Danmark, 2020
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter

Anlægstype/art Region I alt
Hovedstaden


Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred . 29 0 . 8 38
Brødding . 55 . . 78 133
Helt . 0 . . . 0
Kildeørred . . 1 . 54 55
Havørred . 5 3 . 10 18
Regnbueørred inkl. guldørred . 5.739 1.735 . 4.489 11.963
Subtotal . 5.828 1.740 . 4.639 12.207
Model type I Regnbueørred inkl. guldørred . 3.440 33 . 1.096 4.569
Subtotal . 3.440 33 . 1.096 4.569
Model type III Regnbueørred inkl. guldørred . 4.292 715 . 6.466 11.473
Subtotal . 4.292 715 . 6.466 11.473
Havbrug Regnbueørred inkl. guldørred . 1.398 . 7.325 1.479 10.203
Subtotal . 1.398 . 7.325 1.479 10.203
Recirkuleret Aborre . 4 . . . 4
Ravfisk (Seriola) . . 283 . . 283
Ål . . 598 . 27 626
Brødding . 55 . . . 55
Fjeldørred . 11 . . . 11
Gedde . . . 0 . 0
Helt . 0 . . . 0
Krebs . . . 0 0 0
Laks . 918 1.022 . . 1.940
Havørred . 0 . 0 25 25
Elritse . . . . 0 0
Regnbueørred inkl. guldørred 3 3.632 . . 99 3.734
Sandart . . . . 303 303
Sunshine bass,hybrid . 11 . . . 11
Skrubbe . 0 . . . 0
Stører . . . . 1 1
Subtotal 3 4.631 1.904 0 456 6.993
Indpumpning Regnbueørred inkl. guldørred . . . 16 . 16
Skrubbe . 0 . . . 0
Subtotal . 0 . 16 . 16
Musling Blåmusling . 3.056 4.774 . . 7.831
Østers . 0 . . . 0
Subtotal . 3.056 4.774 . . 7.831
Anden akvakultur Sukkertang . 22 . . . 22
Subtotal . 22 . . . 22
Total (tons) 3 22.669 9.165 7.341 14.135 53.314

Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2020 inkl. fraførelser til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021.
Lignende statistik for året før:
2019